skylandhome
اشتراک خبرنامه

ثبت شرکت در ترکیه و معرفی مشاغل ترکیه        چاپ

ثبت شرکت در ترکیه و راه اندازی کسب و کارهای شخصی

 

در ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برخی از مشاغل رونق بیشتری دارند اما همه مشاغل مناسب مهاجرین و یا اشخاص خارجی نیستند. برای داشتن یک کسب و کار مناسب در ترکیه، شناسایی اولویتهای شغلی ترکیه و انواع روشهای راه اندازی کسب و کار در ترکیه گام اول است. بهتر است بدانید که دولت ترکیه به شدت از سرمایه گذاری خارجی حمایت کرده و شرایط کار در صنوف مختلف برای خارجیان ساده و راه اندازی کسب و کار در ترکیه امری ساده و قانونی است. بهتر است بدانید که اغلب کار کردن برای سایرین در ترکیه و یا استخدام شدن در شرکتهای ترک، کاری بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است مگر شما دارای تخصصی مهم باشید و درعین حال درصورتیکه تصمیم داشته باشید خودتان شغلی ایجاد کنید و کاری مناسب داشته باشید، اصلا ترسی به خود راه ندهید و اقدام کنید.

برای شروع کار باید با انواع شرکتها در ترکیه آشنا شوید و حدود مسئولیتها و تعاریف قانونی هر یک از انواع شرکتها در ترکیه را بشناسید. پیش از هرچیز باید بگوئیم که در ترکیه هر کسب و کاری که در نظر داشته باشید حتی یک آرایشگاه و یا یک مغازه کوچک، برای آن باید یک شرکت ثبت نمائید.

انواع شرکتها در ترکیه عبارتند از:

 • شرکتهای شخصی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت سهامی (عام و خاص)
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط
 • موسسات مالی نظیر صرافی

هر یک از این نوع شرکتها با توجه به تعاریف قانونی در ترکیه، مسئولیت مشخصی را برای اعضاء شرکت درپی خواهند داشت و بصورت کلی یک شرکت در ترکیه میتواند از 1 نفر تا تعداد بیشتری از اعضاء را داشته باشد.

 

شرکت شخصی :

اگر قصد راه اندازی یک کسب و کار کوچک و متناسب با تخصص شخصی خود در ترکیه دارید اصطلاحا شما باید یک شرکت شخصی ثبت نمائید و در آن به نوع کسب و کار که عمدتا خدماتی خواهد بود اشاره نمائید. در این نوع کسب و کار سرمایه به مراتب کمتری مطرح شده و شما احتیاج به یک آدرس مشخص برای محل کار خود خواهید داشت که میتواند استیجاری باشد و یا شما مالک آن باشید. این کسب و کارها بسیار متنوع هستند مانند آرایشگاهها، کارواش، مغاره های فروش مواد غذایی و یا ابزار و نظایر آن. ثبت این مدل از شرکتها کاری ساده تر است و لذا نیازی به داشتن اطلاعات قانونی فراوان ندارد و تنها توصیه ما این است که با مشاور و وکیل مناسبی مشورت کنید و در تعیین محل کسب و کار خود دقت کافی داشته باشید.

 

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتها با مسئولیت محدود میتوانند از 1 تا 50 نفر عضو داشته باشند ولی درصورتیکه تعداد اعضاء بیش از 20 نفر باشد، باید یک بازرس قانونی برای شرکت انتخاب گردد. این نوع شرکت را میتوانید با حداقل سرمایه 10،000 لیر به ثبت برسانید و حداقل 25% از سرمایه اولیه اظهار شده شرکت باید در حساب شرکت موجود باشد و ظرف حداکثر 2 سال تراکنش بانکی حساب شرکت، سرمایه اولیه اظهار شده را شامل شود. در شرکت با مسئولیت محدود، اعضاء و یا مدیر شرکت میتواند شهروند ترکیه بوده و یا از اتباع خارجی مقیم یا غیر مقیم خارجی باشد و در این رابطه محدودیتی وجود ندارد. با ثبت شرکت مسئولیت محدود هیچگونه گواهی برای سهامداران شرکت صادر نخواهد شد و تنها اعضاء و سهامداران به اندازه قدرالسهم خود از سرمایه شرکت، سهام دریافت میکنند و ارزش سهام در این نوع از شرکت نمیتواند کمتر از 25 لیر باشد. شرکت با مسئولیت محدود حتما باید در دفترخانه اسناد رسمی در ترکیه به ثبت برسد و پیش از شروع پروسه ثبت شرکت، باید یکی از افراد دارای صلاحیت از طرف دولت ترکیه در زمینه مالی را بعنوان مالی مشاور شرکت انتخاب نمائید که در حکم ذیحساب شرکت شما خواهد بود و کلیه فعالیتهای اقتصادی شما از طرف ایشان به دولت ترکیه گزارش و حسابرسی های مالیاتی و قانونی شما بر عهده ایشان خواهد بود.

مدارک قانونی مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه عبارتند از :

 • اساسنامه شرکت در 2 نسخه
 • شرکت نامه تکمیل شده در 2 نسخه
 • تقاضانامه ثبت شرکت در 2 نسخه
 • انتخاب نام مناسب و تکمیل فرم مربوطه
 • فیش واریزی مبالغ قانونی برای ثبت
 • مدارک شناسایی اعضاء شرکت به همراه کپی (برای خارجیان کپی پاسپورت و داشتن حداقل 6 ماه اعتبار الزامی است)
 • اصل مجوز قانونی برای ثبت مسئولیت محدود
 • اصل وکالتنامه برای پیگیری امور توسط وکیل مورد نظر

 

شرکتهای سهامی (عام و خاص) :

برای ثبت شرکت سهامی، حداقل 5 سرمایه گذار اعم از حقیقی یا حقوقی مورد نیاز است که تعداد سرمایه گذاران میتواند تا 250 نفر نیز افزایش یابد، اما شرکای تجاری میتوانند بیش از 250 نفر (حقیقی و حقوقی) نیز باشند. در این نوع از شرکتها هریک از سهامداران به میزان سهام خود در قبال سود یا ضرر حاصله از عملکرد شرکت پاسخگو خواهند بود. در شرکتهای سهامی، برگزاری جلسات مجمع عمومی ضروریست و مطابق با قوانین کشور ترکیه، این مجامع باید با حضور نمایندگانی از وزارت بازرگانی ترکیه تشکیل و برگزار گردد. در شرکتهای سهامی میزان سرمایه کل باید به اندازه های مساوی تقسیم شده باشد که تعداد سهام را مشخص میکند و هریک از شرکاء میتوانند به میزان سرمایه گذاری خود سهام داشته باشند و یا سهام سایر شرکا را بخرند. انتقال، فروش و واگذاری سهام در این نوع شرکت در دفترخانه اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

مدارک قانونی مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی در ترکیه عبارتند از :

 • اسناسنامه شرکت در 2 نسخه که همه صفحات آن باید به امضاء همه سهامداران رسیده باشد
 • اظهارنامه شرکت در 2 نسخه که باید به امضاء همه سهامداران رسیده باشد
 • تعیین نام شرکت و تکمیل فرم مربوطه
 • فیش واریزی هزینه های ثبتی شرکتهای سهامی
 • مدارک شناسایی همه اعضاء و سهامداران شرکت
 • صورتجلسه مجمع هیات موسسین در 2 نسخه که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • اصل وکالتنامه قانونی به وکیل مورد نظر جهت پیگیری امور ثبتی

 

شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی با حداقل 2 نفر میتواند در ترکیه به ثبت برسد. در شرکتهای تضامنی درصورت اعلام ورشکستگی، هریک از شرکاء موظف به پرداخت کلیه بدهی های شرکت خواهد بود (مطابق ماده 116 قانون تجارت ترکیه) و این موضوع هیچ ارتباطی به میزان قدرالسهم هریک از شرکاء ندارد. البته این موضوع نافی مسئولیت هریک از شرکاء نبوده ولی میزان مسئولیت تک تک شرکاء به میزان همه سهام شرکت درنظر گرفته شده است. درواقع مطابق قانون در شرکت تضامنی حداقل یکی از شرکاء شرکت مسئولیت نامحدود خواهد داشت.

مدارک قانونی مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی در ترکیه عبارتند از :

 • قرارداد بین شرکاء که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد (این قرارداد شامل بندهای مهمی است از جمله میزان سهم هر یک از شرکاء و چگونگی انتقال آن درصورت فوت یکی از شرکا، مشخص شدن مسئولیت دقیق هریک از شرکاء و ...)

 

شرکت مختلط:

در شرکتهای مختلط هر یک از شرکاء و سهامداران به میزان قدرالسهم خود از شرکت پاسخگوی عملکرد و بدهیهای شرکت خواهند بود و نکته مهم اینست که در این نوع از شرکت، فرد حقوقی نمیتواند سهامدار باشد و همه اعضاء از افراد حقیقی انتخاب میشوند.

 

موسسات مالی و صرافی ها :

قوانین شرکتها و موسسات مالی و صرافی ها همانند شرکتهای سهامی است و تنها نیازمند اخذ مجوزات قانونی از دولت ترکیه میباشد.

به هرحال ثبت شرکت در ترکیه یکی از روشهای بسیار جذاب در امر سرمایه گذاری و مهاجرت به کشور ترکیه است که زمینه فعالیت اقتصادی با اروپا و سایر کشورهای دننیا را برای شما فرآهم خواهد کرد. توجه به این نکته ضروریست که ضمن حمایتهایی که از طرف کشور ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد، امکان هرگونه فعالیت اقتصادی در این کشور در محیطی امن و با ثبات برای شما وجود دارد.

برخی از مشاغل عمومی و خدماتی که در کشور ترکیه میتوانید راه اندازی کنید عبارتند از : کارواش ، آرایشگاههای زنانه و مردانه ، تولیدی لباس ، شرکتهای حمل و نقل و ارسال بار ، شرکتهای تجاری ، خدمات مرتبط با موبایل و کامپیوتر از جمله تعمیرات و ... ، مغازه های عرضه ابزارآلات و تجهیزات ، صرافی ، معاملات ملکی و نظایر آنها و البته میتوانید برای مشورت بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

گروه مشاورین اسکایلند هوم ترکیه به دلیل ارتباط مستمر با وکلا و ذیحسابان ترک میتواند بهترین مشاور شما در این زمینه باشد.